Vállalatok innovációjának támogatása: AIK, GOP-1.3.1/A, GOP-1.3.1/C

„Akkreditált Innovációs Klaszter” cím elnyerése:

Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím már működő klaszterek számára kiírt pályázat. A magyar innovációs rendszer gyengeségei közt többek között a vállalati együttműködés hiánya is megemlíthető. Az együttműködési hajlandóság javítása érdekében az Új Széchenyi Terv Tudomány és Innováció Programja támogatást nyújt olyan, alulról építkező, önszerveződően együttműködő vállalati csoportok, klaszterek számára, amelyek tartósan egyesítik a jelenleg szétszabdaltan működő kutató, fejlesztő, gyártó, forgalmazó, szervizelő, stb. cégek erőforrásait. A klaszter tagjai - önállóságukat megtartva - az üzleti szükségszerűség miatt bizonyos termékek (termékportfolió) közös (tovább) fejlesztésére, technologizálására, gyártására és piaci bevezetésére egyesítik erejüket, s ezáltal képesek a nemzetközi piacon fennmaradni, az üres piaci réseket betölteni. A pályázat keretében innovatív, KKV- és exportorientált, jelentős foglalkozatási hatású klaszterek kerülnek akkreditálásra, mely cím elnyerésével a klaszter, illetve annak tagjai jogosultak az Új Széchenyi Terv keretében klaszterek, illetve klasztertagok részére kiírt pályázatokon való kizárólagos részvételre.

GOP-1.3.1/A

- A támogatás mértéke: alapesetben 45%
- A támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 500 millió Ft

A pályázati kiírás célja olyan vállalkozások technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek a meglévő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják. A GOP-1.3.1/A pályázat agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások számára biztosít vissza nem térítendő pénzügyi támogatást, hogy a már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák. A támogatás mindazon tevékenységekre felhasználható, amelyek közvetlenül érintik az adott innovációs fejlesztés sikerességét, így például fordítható K+F projekttámogatásra, eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan beruházásra, piacon való megjelenésre, anyagköltségre, anyag- és bérköltségre, információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó hardver beszerzésre, iparjogvédelmi tevékenységre stb.

GOP-1.3.1/C

- A támogatás mértéke: maximum 65%
- A támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft

A vállalkozások egy része az üzletszerű tevékenységén túl végez különböző termékfejlesztést is, amely ahhoz szükséges, hogy sikeresen alkalmazkodni tudjon a folyamatosan változó gazdasági feltételekhez. Az Új Széchenyi Terv GOP-1.3.1/C kódszámú pályázatának legfőbb célja, hogy az innovációs eredményeket elősegítse, az új alkalmazásokat elterjessze. A legkülönfélébb innovációs célokra nyújt lehetőséget a pályázat, így újszerű technológiák adaptálására, eszközbeszerzésre, iparjogvédelemre, munkatársak alkalmazására stb.

Partnereink

 

Pályázatírás és projektmenedzsment

Karrier/kapcsolat

Cégnév: Dél Projekt Kft.

Email: sandor.edit.1@gmail.com

Tel.: (30) 451-8086