Foglalkoztatási program és munkahelyteremtés

Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA)

- A támogatás mértéke: 60-70%
- A támogatás összege: új munkahelyenként minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap pályázata (NFA) pályázata foglalkoztatási kötelezettséggel jár, maximum 70%-os támogatási intenzitással. Minimum 2 fő foglalkoztatásával foglalkoztatottanként legalább 1,5 millió Ft, legfeljebb 3 millió Ft támogatás igényelhető. A pályázat keretei között vállalkozásának lehetősége nyílik új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzésére, de elszámolhatóak az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el.

TÁMOP-2.3.4/A-13 pályázat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) a gazdaság tartós növekedése által generált munkahelyek betöltéséhez szükséges munkaerő-kínálatot kívánja növelni és javítani. A TÁMOP átfogó célja a munkavállalási korúak munkaerő-piaci aktivitásának növelése a humán erőforrás minőségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül.  Legalább 460.350 Ft, legfeljebb 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető adottságoktól függően 35-100%-os támogatási intenzitás mellett. Igényelhető 9 hónapra gyakornok és mentor bér és bérjárulékainak fedezésére, illetve a gyakornoki munkahely kialakításához szükséges eszközök beszerzésére.

 

Partnereink

 

Pályázatírás és projektmenedzsment

Karrier/kapcsolat

Cégnév: Dél Projekt Kft.

Email: sandor.edit.1@gmail.com

Tel.: (30) 451-8086